Община Ботевград изплати еднократни помощи на 37 майки, родили през тази година. Те са подали заявления в периода 11 април – 4 юни 2019 год. Общият размер на изплатената финансова помощ е 18 100 лева, съобщи Борис Борисов – изпълняващ длъжността кмет на Община Ботевград. 


14 майки са с висше образование, 16 – със средно, 3 – с основно и 4 – без образование. Те са получили съответно по 600, 500, 300 и 200 лева.