Едно от селата - Литаково, остана 12 часа без вода заради спор между две държавни фирми. У хората остана усещане, че това е хватка от  предизборната кампания. Какъв е Вашият коментар?


 Впечатленията у хората никак не са далеч от истинската причина за намаляване на водоподаването от страна на държавното търговско дружество  "Напоителни системи" към другото държавно търговско дружество "ВиК  София", което остави с. Литаково за няколко часа почти без вода.
Официалната причина за намаляване на подаваните количества вода, доколкото бях информиран, е натрупани задължения от едното държавно дружество към другото и опит от страна на "Напоителни системи" с тези си крайни мерки да принуди ВиК София да извърши плащания. Абсурдно и напълно недопустимо е финансови неуредици между две 100% държавни фирми да се решава на гърба на гражданите и то с действия, водещи до
прекъсване на водоснабдяването до стотици домакинства. След няколко телефонни разговора, в крайна сметка от Напоителни системи осъзнаха, че това действително е крайно неудачно действие от тяхна страна и възстановиха необходимото налягане на подаваните към ВиК София водни количества. Ако се бяха забавили с възстановяване на налягането още няколко часа, съществуваше реална опасност и Ботевград и Скравена да усетят липсата на нормално водоснабдяване. Дълбоко убеден съм, че предизборното време,в което държавното дружество предприе това престъпно и крайно глупаво действие, никак не е случайно. Чудя се обаче дали изобщо осъзнават обратния ефект, който предизвика това тяхно неадекватно решение.

Вече се появиха предизборните платформи на някои от Вашите опоненти. Повечето от обещанията са продължаване на започнатите от Вас инициативи и проекти. Как оценявате това?

 В медийното пространство вече има публикувани някои управленски платформи на участници в местните избори. От тяхното съдържание разбирам, че всички те напълно подкрепят и на практика преповтарят насоките и обектите,  в които общината активно работеше и инвестираше в последните четири години. Това със сигурност може да се възприеме като една положителна оценка на извършеното през изминалия мандат от страна на общинската администрация. Показателно за това, че управлението е идентифицирало и работило в посока решаване нанай-съществените проблеми на общината, можем да открием и при преглед на предизборните платформи от преди четири години на същите тези участници. Тогава в тях липсват доста от сега включените дейности и обекти, които се изпълняваха и в  които се инвестираше през изминалия четиригодишен период. Съществени примери в подкрепа на тези наблюдения са обекти и дейности, които за първи път се споменават в управленските платформи на въпросните участници, като ремонт на градския площад, подмяна на водопровода в
града и селата, изграждане на инсталации за сепариране на битов отпадък и инсталация за компостиране, изграждане на тренировъчна зала и паркинг около Арена Ботевград, основен ремонт на сградите на МБАЛ Ботевград,  общинско предприятие БКС и други.

Как оценявате предизборната кампания досега? Как си обяснявате апатията ?
 За момента предизборната кампания още е в началния си стадий и няма много активности от страна на участници. Положителното е, че някои вече възприемат нашия призив за влагане на средства, време и енергия в общественополезни дейности, а не в концерти и други скъпи и ненужни предизборни мероприятия. Надявам се по същия начин да се възприеме и последва примерът на ПП МИР да не се разлепват безразборно агитационни материали по улични стълбове и поставените на тях табла, дървета, спирки и други неподходящи и загрозяващи градската среда места. Усещането за апатичност в настоящата предизборна кампания го разглеждам в два аспекта. Апатичността от страна на другите участници в местните избори
го отдавам на направената от тях вътрешна оценка на реалните им възможности и нива на одобрение от обществото и, в тази връзка, отказ от влагане на средства и усилия, които рязко да контрастират на постигнатите резултати. Моментната апатия към предизборната кампания от страна на гражданите възприемам като признак за усещане на стабилност и задоволеност на голяма част от техните искания. Изключително важно  е обаче всеки да упражни по съвест правото си на глас в деня на изборите.

Един от аргументите на вашите опоненти е : гласувайте за нас, защото сме от  управляващата партия и  само чрез централната власт могат да дойдат пари в Ботевград. Как ще отговорите на този предизборен призив

Това е един изключително некоректен и същевременно опасен призив.
Напомня за обществените отношение от времената на партията-държава.
Спекулиране с подобни предизборни тези трябва да бъде категорично наказвано с отрицателен вот срещу тези, които ги ползват. Пари за Ботевград идват най-вече чрез спечелени европейски проекти, при които
възможностите за субективно отношение към определена община са доста по-ограничени. Действително, има възможност за разпределение на допълнителни държавни средства за общински обекти и дейности от страна на правителството по един напълно субективен начин, но това не означава,
че общините, чийто кметове не са представители на или издигнати от управляващата партия или коалиция, не получават никакви допълнителни държавни субсидии за разрешаването на важни инфраструктурни проблеми.
Примери в това отношение мога да дам много. Що се отнася до факта, че конкретно община Ботевград, въпреки многократните си заявления за финансиране, не получи нито един лев допълнителна държавна целева субсидия от т. нар. излишък на държавния бюджет през нито една от изминалите четири години, се дължи изцяло на активната дейност на "добронамерен" местен политик и неговите покровители, чиито мераци винаги са били да "дърпат конците" не само в източната част на ботевградска околия. Дълбоко убеден съм, че през следващия мандат ще преодолеем и това негативно въздействие и отношение спрямо нашата община и ще успеем да осигурим допълнителни държавни средства за реализацията на някои от най-важните общински проекти.


Купуването и продаването на гласове е престъпление!