Днес съветът на директорите на общинското газово дружество взе решение за повишаване цената на природния газ. За битови потребители цената е 776 лв за хиляда кубически метра газ, за промишлени 692, а за търговски и административни обекти – 723.
Увеличението е с около 24% и покрива скока  на цената на Булгаргаз. Само преди дни ДКЕВР одобри поскъпването на природния газ и разреши  на Булгаргаз да продава на разпределителните дружества на по-висока цена с 24 на сто.