От днес функционира Географска информационна система (ГИС) в Община Ботевград. Какво представлява ГИС? Това е информационна система за създаване, съхраняване, анализ и визуализация на географски обвързани/пространствени данни. Тя съчетава пространственото местоположение на обектите с описателната информация за тях.


„Тази система най-общо казано е карта, която ползва ресурсите на Гугъл Мапс. Всеки интернет потребител може да я посети и да се запознае с нейните възможности на адрес: http://gis.botevgrad.bg/. Тя е снабдена с филтри, чрез които може да се търси информация за изградените или ремонтирани обекти в дадено населено място през последните четири години. В ГИС всеки потребител ще може да намери информация за направените инвестиции по обекти и по населено място. Включените места до този момент са над 300. Постарали сме се към тях да има и снимков материал“ – каза при представянето на новата система Борис Борисов - временно изпълняващият длъжността кмет на Общината.


„Създаването на системата бе заложена в управленската ни програма през този мандат. Отне ни известно време да направим концепция, да подберем темите, които да бъдат включени в нея“ – допълни още той.