На 18 юни 1998 година делегатите на Третото общо събрание на Националното сдружение на общините решават за Ден на българската община да бъде определен 12 октомври. На тази дата през 1882 год. в брой 117 на Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт.


По повод Деня на българската община, публикуваме поздравителен адрес от секретаря на Община Ботевград Стефка Граматикова до служителите на общинската администрация и работещите в общинските структури:


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Отправям своите сърдечни поздравления към Вас по повод 12-ти октомври - Деня на българската община!


Използвам повода, за да изразя своята благодарност за старанието, професионализма и усилията, които всички ежедневно полагате, за да може името на Общинска администрация – Ботевград да бъде синоним за качествена дейност, компетентност и коректност.


Пожелавам Ви здраве и ентусиазъм, за да продължим да поддържаме високия стандарт на работа в името на жителите на нашата община!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


СТЕФКА ГРАМАТИКОВА,


Секретар на община Ботевград