От днес започнаха сондажните работи в землището на село Боженица. Те се извършват от фирма „Софос“ ООД в махала „Мурта“ и имат за цел намирането на подпочвени води. От години селото се водоснабдява от три каптирани източника. Общият им дебит е едва 0.2 литра в секунда, което е крайно недостатъчно, като се има предвид туристическия потенциал на селото и завишения интерес към имотите в Боженица. Заради зачестилите жалби и сигнали за недостиг на вода, от ВИК - София възложиха в началото на лятото геоложко и геофизично проучване на фирма „Софос“, като задачата бе да се установи има ли подземни води в селото, които да се използват за водоснабдяване.


Проучването на специализираната фирма тогава установи наличие на подземни води. Според доклада на фирма „Софос“ трябва да се направи сондаж на 80 метра, като водата ще се появи между 25 и 30-тия метър. В тази връзка от ВиК - София поискаха от община Ботевград да отпусне спешно 19 450 лева за извършването на сондажа. От своя страна пък ВиК-дружеството се ангажира да закупи нужните съоръжения, както и сондажната помпа.


Финансовите средства бяха гласувани на последното редовно заседание на Общински съвет – Ботевград (мандат 2015-2019), което се проведе в края на месец септември.


Подобни проучвания за наличие на подземни води ще се правят и в Липница и Елов дол, където проблемът с недостига на питейна вода е от десетилетия.