От години Боженица се водоснабдява от три каптирани източника. Общият им дебит е едва 0.2 литра в секунда, което е крайно недостатъчно, като се има предвид туристическия потенциал на селото и завишения интерес към имотите в Боженица. Заради зачестилите жалби и сигнали за недостиг на вода, от ВИК - София възложиха геоложко и геофизично проучване на фирма „Софис“, като задачата бе да се установи има ли подземни води в селото, които да се използват за водоснабдяване.


Проучването на специализираната фирма е установило наличие на подземни води. Според доклада на фирма „Софис“ трябва да се направи сондаж на 80 метра, като водата ще се появи между 25 и 30-тия метър. В тази връзка от ВиК - София са поискали от община Ботевград да отпусне спешно 19 450 лева за изграждане на сондажа. От своя страна ВиК-дружеството се ангажира да закупи нужните съоръжения, както и сондажната помпа.


Кметът Иван Гавалюгов е внесъл докладна за отпускане на парите и тя е включена в дневния ред на последното заседание на общинския съвет този месец. Ако средствата се осигурят, фирмата-изпълнител обещава, че ще изгради сондажа за 20 работни дни.


Подобни проучвания за наличие на подземни води ще се правят и в Липница и Елов дол, където проблемът с недостига на питейна вода е от десетилетия.