„Не мога да скрия задоволството си, когато виждам тази пълна зала. Благодаря Ви, че подкрепихте нашето събитие. Роден съм във Врачеш, израснал съм във Врачеш. Десетки пъти съм бил в това читалище. Така че мога да кажа: това е селото, което нося в сърцето си“, каза Иван Мацовски в началото на предизборната среща на кандидатите от ПП МИР с жителите на селото, която се проведе вчера. Той е на 28 години, завършил е право във Великотърновския университет, ръководи отдел във фармацевтична компания. 


Мацовски пое ангажимент пред  врачежани, че ако подкрепят неговата кандидатура, ще участва активно в заседанията на Общинския съвет и че в основата на неговата работа ще бъде тясната връзка с кмета на селото и с хората. 


Той завърши изказването с фраза на негов преподавател от Юридическия факултет, с която ги призова да се обединяват, да търсят решения на проблемите, да правят подписки, да търсят съдействието на кмета на селото, да не допускат наглите да ги ръководят, да не поощряват безочието чрез пасивност , „защото много страшна е самотата на борещия се за правдини, лишен от подкрепата на тези , за чието благо се жертва“. 


Предизборната среща продължи с представяне на листата на ПП МИР. Както при всяка предизборна среща, кандидатът за кмет на Ботевград Иван Гавалюгов  представи кратък онагледен отчет за изпълнените обекти във Врачеш през неговия мандат /2015 – 2019 год/. Едновременно той акцентира и върху основните приоритети в своята програма за развитие на селото.  


Общият размер на инвестициите, които Община Ботевград е вложила в село Врачеш през изминалия мандат, е над 1 200 000 лева. Безспорно най-значимият обект е новото площадно пространство, което до няколко дни ще бъде открито. 


Друга важна инвестиция за младите хора е ремонтът на детската градина и обновяване на нейното оборудване и обзавеждане. „Остава да се направи вертикалната планировка. Изготвен е проект, които предстои да бъде реализиран с общински средства“, уточни кандидатът за кмет на Ботевград. Той подчерта, че благодарение на подобрените условия в детското заведение броят на записаните деца вече надхвърля сто. 


Друг проблем, решаването на който е започнал, е подмяната на водопроводната система в селото. Извършена е подмяна на километър и сто метра водопровод по главната улица „Трети март“. Подменен е и довеждащият водопровод  от пречиствателната станция до водохващането на река Осеница  – три километра и двеста метра. Предстои ремонт и на самото водохващане, за което има изготвен проект. Необходимите средства за неговото реализиране  са в размер на 50 000 лева, съобщи Иван Гавалюгов. По темата за водопровода той съобщи още, че по време на неговия мандат Общината е изготвила проект за подмяна на водопровода във Врачеш в участъците, в които не е подменен. Той е на стойност до 2 000 000 лева.  Единият от вариантите, чрез който ще се търси финансиране, е по национална програма към Предприятието за управление на дейностите о опазване на околната среда /ПУДООС/. Проектът включва и доизграждане на канализация по улици, по които такава все още няма.  Също така е изготвен проект за ремонт на колектора за отпадни води, които трябва да бъдат отведени до пречиствателната станция в Ботевград. Издадено е и разрешение за строеж. Буквално до дни проектната разработка трябва да бъде внесена в Министерството на околната среда и водите, съобщи Иван Гавалюгов. 


По отношение на асфалтирането, той заяви: „Ежегодно, не само предизборно, както на някои им струва, се извършва изкърпване  на нарушени участъци от пътната инфраструктура в селото в обема, за който Общината може да отдали средства пропорционално и справедливо и за останалите населени места.“. И тук Иван Гавалюгов подчерта, че цялостно асфалтиране се извършва само на улици с подменен водопровод и изградена канализация.  Той съобщи, че главната улица „Трети март“ е включена в проект за рехабилитация на общинска пътна инфраструктура, който още през 2016 година е внесен в Държавен фонд „Земеделие“ , но към момента не е преминал процедурите по оценяване. 


По темата за главната улица, Иван Гавалюгов пое ангажимент да започне изграждането на тротоари с подходяща съвременна настилка. 


Кандидатът за кмет уведоми присъстващите, че вече за цялото село има одобрен проект с издадено разрешение за строеж за изграждане на газоразпределителна мрежа. „Може да Ви прозвучи абсурдно, че чак сега се издава разрешение за строеж , но в предходни години е  имало незаконно строителство в това отношение. Копае се, полага се, но без проект. Сега вече разширяването на мрежата ще продължи съвсем законно“, обясни той.  


В рамките на изминалите четири години е укрепен Боновският мост и вече няма опасност той да пропадне. В момента се изгражда водопровод по улица „Шипка“, след което тя ще бъде изцяло асфалтирана. 


Преди дни официално беше открито новото футболно игрище с изкуствена настилка, намиращо се до училището в селото, припомни Иван Гавалюгов. Той обеща на врачежани, че за развитие на спорта в селото ще бъде възстановен и стадиона на Бошова ливада. 


През изминалия мандат не бе подмината и сградата на читалището. Извършена бе подмяна на покрива и някои вътрешни благоустройствени дейности – подмяна на дограма, ремонт на тоалетни.


Преди две седмици започна подмяна на старото улично осветление с  енергоспестяващо, която ще приключи до края на годината, а от следващата с нов договор започва монтаж на LED осветителни тела по другите улици, като ще се върви от главните към периферията. 


За Фестивала на бъчвата, който се реализира с финансовата подкрепа на Община Ботевград,  Иван Гавалюгов подчерта, че това е една хубава традиция, която постепенно ще набира популярност и ще увеличава своя мащаб.


Кандидатът за кмет уведоми присъстващите на срещата, че по спечелен проект на общината предстои въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството. 


Иван Гавалюгов пристъпи към представяне на кандидатурата на Драгомир Григоровски за кмет на село Врачеш. „Според мен, кмет трябва да бъде човек, който е много близо до хората, отговорен, който има желание за работа, човек с твърда ръка. В лицето на Драгомир видях точно такъв човек. Затова издигаме неговата кандидатура за кмет на село Врачеш“, каза Гавалюгов. 


От своя страна Драгомир Григоровски посочи, че основният му мотив да приеме поканата, е именно защото тя е отправена от личности, на които има доверие.  „Това са млади хора, доказали, че с хъс и желание много от проблемите на общината могат да бъдат решение и тя да придобие един съвременен европейски вид“, добави той. 


Григоровски увери, че ще работи като добър стопанин, което ще проличи още в първите месеци, ако бъде избран за кмет на Врачеш.  „Аз съм сериозен човек, никога не бих си преписал чужди заслуги. Няма смисъл да обещавам нещо, което така или иначе ще се случи, щом г-н Гавалюгов е поел тази отговорност. Мога да говоря какво бих направил лично, ако ме изберете за кмет. А това е нещо, което не изисква сериозен финансов ресурс - например почистване и поддръжка на гробищния парк, обществените зелени площи и улиците“, каза той. Също така Драгомир Григоровски пое ангажимент с негова помощ в селото да бъдат реализирани повече проекти по общинската програма „Красива община“. 


Предизборната среща завърши с програма, в която взеха участие изявени самодейци при читалището във Врачеш.  


Купуването и продаването на гласове е престъпление!