Изборният ден в Община Ботевград е започнал нормално и навреме, съобщиха от Общинската избирателна комисия. Гласуването започна в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч. Удължаване е възможно с един час, в случай, че пред избирателната секция има избиратели към 20 часа.


Жалби и сигнали за нарушения на изборния процес не са постъпили към настоящия момент в Общинската избирателна комисия.


От ОДМВР - София съобщиха, че към 07:00 часа всичките 421 секционни избирателни комисии на територията на областта са започнали работа в нормална обстановка. Освен тях са разкрити и 10 подвижни. Преди началото на изборите не са регистрирани сериозни нарушения на обществения ред.


Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес, на денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на e-mail izbor@mvr.bg.


Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - София ще работят в днешния ден от 8:30 до 19:30 часа. Те ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите. 


Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.


Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.


Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия. 


Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване на спокойното протичане на изборния ден.