Към 10 часа броят на гласувалите за местна власт в Община Ботевград е 3 905, което е 13,96 на сто от имащите право да глас – 27 967, съобщиха от Общинската избирателна комисия.


Жалби и сигнали за нарушения на изборния процес не са постъпили към настоящия момент.