Преминаването към зимния сезон само по себе си води до увеличаване броя на произшествията, които освен с несъобразена или превишена скорост се характеризират и с подценяване от страна на водачите на необходимостта от подготовка на автомобилите за зимните условия.


Пешеходците и водачите на пътни превозни средства (ППС), сред които на велосипеди и животинска тяга, активно участват в пътното движение през всички сезони, в това число и през зимата, макар зимните месеци да се характеризират с мокри, заледени или заснежени пътни настилки, с намалена видимост и резки промени в температурните режими, което от своя страна обуславя по-голямата възможност от настъпване на пътни инциденти.


Традиционно акция „Зима“ ще се проведе в три части:


01– 10.11.2019 г. – провеждане на кампанията “С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др.


• Съвместно с представители на местната власт за наличие на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.


• Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ПС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа.


• Ще се взима отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.


11- 20.11.2019 г. – провеждане на кампанията “Пешеходци и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците.


• Дейността ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците, чрез кампанията „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“.


• Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции.


• Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.


• На 17 ноември 2019 г. ще се отбележи Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП.


21- 30.11.2019 г. провеждане на кампанията “Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.


• Дейността ще бъде насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на ППС, в т.ч. и спрямо пешеходците.


По време акция „ЗИМА“ ще се извърши и оглед на състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка, както и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При констатирани нередности ще бъдат изготвени предписания до стопаните на пътя.


ИЗНЕНАДАЙ ЗИМАТА- ПОДГОТВИ СЕ ЗА НЕЯ!


ПРЕПОРЪКИ - ТОП 10 (ЗИМА - 2019) 


Погрижи се за гумите – от 15 ноември до 1 март трябва да са за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм. Гумите с шипове са забранени.


• Смени водата с антифриз. 


• Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг.


• Провери работи ли парното. 


• На път потегляй само с изправни спирачки. 


• Зареди достатъчно гориво. Снабди се с вериги за сняг и с въже за теглене. 


• Поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите и мигачите. 


• Провери оборудването на 3- и 4-колесното МПС – имаш ли обезопасителен триъгълник, заредена според изискванията аптечка, преминал периодична проверка пожарогасител и светлоотразителна жилетка.


• Не подценявай локвите и рисковете от аквапланинг.


• При попадане в пътнотранспортно произшествие или в друга рискова ситуация сигнализирай на телефон 112!