Временна комисия ще подготви проект за изменение на Правилника за организация и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Според внесеното предложение комисията трябваше да се състои от петима членове, но тъй като постъпиха повече предложения, председателят на ОбС Илин Черняшки предложи в състава й да влязат седем съветници. 


Ето и състава на комисията:


Председател: Любчо Василев от ДИБО


Членове: адв. Георги Донков - ГЕРБ, Росица Милчева - ГЕРБ, Тихомир Найденов - МИР, Лили Димитрова - МИР, Николина Цолова - БСП и Цветослав Захариев - ДИБО.   


Проектът трябва да бъде внесен за разглеждане до 9 декември 2019 година, реши Общинският съвет.