На 19 декември за одобрение в Общинския съвет ще бъде внесена новата структура на общинската администрация. Част от нея са и кметските наместници на малките населени места. За разлика от кметовете на кметства, те се назначават и освобождават със заповед на кмета на Общината. 


„Някои от сега действащите кметски наместници ще останат, но ще има и промени. Имам яснота кои биха били най-полезни на съответното село и на администрацията“, отговори кметът Иван Гавалюгов на въпрос, който му бе поставен по време на днешната среща с местните медии. 


Кметът бе категоричен, че ще обяви имената на кметските наместници по време на редовното заседание на местния парламент, насрочено за 19 декември, когато се обсъжда докладната за промяна на структурата на общинската администрация.