Николай Тодоров Николов е новият кметски наместник на село Елов дол. Той е местен и е добре познат на хората, които живеят там и в съседното село Липница. По професия е учител. Работил е дълги години в системата на МВР,  от 2009 год. е пенсионер. 


До назначаването му, задълженията на кметски наместник на с. Елов дол се изпълняваха от Лиляна Георгиева, която отговаряше едновременно и за Липница. 


Постигане на по-добра оперативност, подобряване административно обслужване на хората в селото и осъществяване на постоянен контрол върху строително-ремонтните дейности – това сa основните причини, които налагат Елов дол да има свои кметски наместник. За промяната в структурата на общинската администрация е налице и влязло в сила решение на Общинския съвет. 


От понеделник с нов кметски наместник е и село Липница. Досегашният – Лиляна Георгиева, е подала заявление за напускане по лични причини. На овакантената длъжност е назначена Соня Георгиева, която преди това работеше като технически сътрудник в кметството.