Днес бе крайният срок, в който жителите на селата Краево, Липница, Боженица, Рашково и Елов дол трябваше да представят на вниманието на общинското ръководство своите номинации за кметски наместници. Едно от условията бе всеки номиниран кандидат да бъде подкрепен от подписка, съдържаща най-малко десет подписа на жители на съответното населено място, имащо право на глас.


Номинирани за кметски наместник на Краево са: Георги Григоров, Красимира Димитрова и Петко Кръстев. Първият кандидат обаче отпада, тъй като не отговаря на законовите изисквания за уседналост.
Мястото за кметски наместник на Липница ще си оспорват Генади Гергов, Йонка Йотова, Лиляна Петрова и Даниела Василева.
Претендентите за кметски наместник на Боженица са: Петър Столев и Марин Василев.
Кандидатът за кметски наместник на Рашково е само един – Радка Николова.
Ето и номинациите за кметски наместник на село Елов дол: Росица Дончева, Цеца Цонкова, Цветелин Даков и Николай Николов. Последният претендент отпада поради това, че не отговоря на изискванията за уседналост – поне шест месеца преди да бъде излъчен като кандидат да има постоянен или настоящ адрес в селото.


Както вече сме Ви информирали, в събота жителите на отделните населени места ще гласуват за кметски наместници. Това ще стане в присъствието на общинското ръководство.