Студенти в различни ВУЗ-ове днес дискутираха по темата  за образователната интеграция на младежите от ромския етнос. Дискусията е част от проекта „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград”, който се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


„Преди 3-4 години от местната ромска общност имаше само 4-5 студенти. Днес тяхната бройка е над 30 и тенденцията е тя да се увеличава. Има голям интерес от младите хора към специалностите в Колеж по енергетика и електроника към Технически университет София – база Ботевград. Също така интерес има и към Международното висше бизнес училище. От няколко години младите роми се ориентират и към хуманитарните науки. Вече имаме студентка 3 курс специалност „Педагогика“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. От нашата общност вече има и желаещи да изучават медицина. Младите роми все повече и повече разбират, че без образование няма просперитет“  - заяви Адриан Ангелов, главен експерт „Етнически и демографски въпроси“ в общинската администрация.


В дискусията участваха 15 студенти, които споделиха своя опит и проблеми при интеграцията си в университет и на работа.


Проектът „Образование и заетост - за бъдещето на местната общност в Ботевград” е резултат от направен анализ и проучване на нуждите на местно ниво съвместно с Местна активна група по програма ROMACT. Всички планирани настоящи и бъдещи дейности са в съответствие с национални, областни и общински стратегии и кореспондират с актуализиран План за действие на Община Ботевград в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение /2018-2020/


Като част от проекта е изграден и Център за развитие на общността. Той се намира  на ул. „Преслав“ №1. Основната цел за създаването на този център е той да допринася за изграждане и развитие на механизми за взаимопомощ, подкрепа, самоорганизиране и повишаване на собствените възможности за справяне с проблемите.