Кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов е изпратил днес официално писмо до Красимир Вълчев - министър на образовнието и науката, и Росица Иванова  - началник на РУО - София регион, с което ги уведомява за разпространеното чрез електронните медии съобщение от Григор Вихров Здравков, с приложен аудио запис, в което се твърди за извършени престъпления по чл. 209 от НПК от Петя Кочкова - директор на ОУ "Н.Й. Вапцаров" - Ботевград. 


Писмото е поместено на официалната страница на Общината. То гласи: 


Уважаеми господин Министър, 


Уважаема г-жо Началник,


В няколко електронни новинарски сайта бе разпространено съобщение от г-н Григор Вихров Здравков, с приложен аудио запис, изпратени до главния прокурор на Република България, до министър-председателя г-н Бойко Борисов, председателя на ДАНС, както и до етичната комисия на ПП ГЕРБ, с твърдения за извършени престъпления по чл. 209 от НПК от директора на ОУ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Ботевград г-жа Петя Кочкова.


От текста на съобщението и най-вече от приложения аудио запис става ясно, че по време на учителски съвет, проведен в сградата на училището дни преди местния вот тази есен, директорът Кочкова открито и настоятелно призовава учителския колектив и  управлявания от нея помощен персонал да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа партия, както и преференциално да подкрепят председателя на училищното настоятелство, който е част от листата на общински съветници на същата политическа партия. Освен че инструктира своите служители как да гласуват на предстоящите местни избори, директорът на училището дава ясни указания на подчинените си да агитират за подкрепа на конкретната партия и родители на ученици на училището, приятели, роднини и познати. За целта на всеки служител на училище „Н. Й Вапцаров“ са раздадени агитационни материали, указващи начина на гласуване за кмет на община, листа за общински съветници и преференциално гласуване за определен общински съветник. В допълнение към гореописаното, в аудио записа директорът изразява своето очакване за подкрепа на посочената от училището кандидатура от страна на родителите на ученици, аргументирайки се с  възприета и утвърдена практика на „угаждане“ и „изпълняване на прищевки“ от учители, изразяващо се в не отразяване на отсъствия от учебни часове и в „консумиране на завишен успех“. 


Уважаеми г-н Вълчев,


Уважаема г-жо Иванова,


Не считам за необходимо да преразказвам цялото съдържание на разпространения аудио запис от въпросната среща, станал ми известен от публикации в интернет, а настоятелно Ви моля внимателно да го прослушате, анализирате и да разпоредите незабавна проверка, с която да изясните всички факти и обстоятелства около случая, описан в съобщението на г-н Здравков. 


Уважаеми г-н Вълчев,


Длъжен съм да Ви припомня, че с писмо от месец юли тази година Ви информирах за достигнала до мен информация от няколко различни източника за извършвани целенасочени опити за склоняване на представители на учебни заведения в община Ботевград към изпълнение на политически дейности в интерес на конкретна политическа партия. А този случай е конкретно и неоспоримо доказателство за това. В българските училища е категорично недопустимо да се намесва политиката! Ако служебно лице, заемащо каквато и да е длъжност в системата на българското образование, допуска дори единични прецеденти в такава посока, то незабавно  би следвало да се предприемат мерки за неговото освобождаване, докато действията му не са нанесли сериозни вреди върху образователната система в една българска община.    


Уважаеми господин Министър,


Уважаема госпожо Началник, 


В качеството си на Кмет на община Ботевград не мога да остана безучастен към подобни опасни и осъдителни действия, извършвани в най-голямото общинско училище, и затова моля да бъда информиран за резултатите от извършената от Вас проверка по случая, както и за предприетите мерки, и наложени санкции на виновните лица.


С уважение:


Иван Гавалюгов


Кмет на община Ботевград