Кметът на Община Етрополе г-н Димитър Димитров проведе среща с Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, на която те обсъдиха функционирането  на общинска болница МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ – Етрополе като търговско дружество, финансовото състояние и съществуващи проблеми. Дейностите в етрополската болница няма да бъдат намалени. 
Другият въпрос, който бе обсъден между Кмета на Етрополе и Министъра, е осигуряването на автомобил със специално медицинско оборудване – линейка, от който болницата спешно се нуждае. Г-н Кирил Ананиев увери Кмета, че при първа възможност такъв автомобил ще бъде осигурен.


Текст и снимка: Общината