О  Т  Г  О  В  О  Р
 


На питане от групата съветници на „БСП“ в ОбС Етрополе                                                        


Във връзка с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за обявяване на извънредно положение на територията на РБългария,  Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния кризисен щаб бяха предприети следните мерки:


- Създаден Общински кризисен щаб на 10.03.2020г.със Заповед №РД-15-123 на кмета на общината. Бяха обсъдени всички препоръки на националния кризисен щаб и мерките, които трябва да бъдат предприети и наложени в Община Етрополе. Задачите бяха разпределени персонално на всеки един от членовете на Общинския щаб.


- Издадени заповеди на Кмета на Общината във връзка  с предприемане противоепидемични мерки – РД-15 -109/05.03.2020г., РД-15-128/13.03.2020г., РД-15- 129/13.03.2020г., РД-15-130/13.03.2020г., РД-15-131/14.03.2020г.,РД-15-132/16.03.2020г.


- В Заповед РД-15-141/18.03.2020г. на Кмета са описани всички противоепидемични мерки, които са предприети от Щаба.


- За затваряне на заведенията на 18.03., представител на общински инспекторат, съвместно с Районното управление на МВР връчи срещу подпис на всички притежатели на такива обекти същата заповед.


- На всички кметове и кметски наместници бяха раздадени такива заповеди за връчване и затваряне на обектите на територията на съответното населено място.


- За спазване на тази заповед се извършват проверки от РЗИ и МВР, първите дни ежедневни, а след това епизодични и след получени сигнали. При констатирани нарушения се докладва по установения ред.


- От  здравни медиатори от ромски произход, се води разяснителна кампания сред ромската общност за наложените мерки за предпазване от коронавирус.


- В общинска администрация до момента са регистрирани 17 доброволци, част от които вече снабдяват възрастни хора с хранителни стоки и лекарства.


- Допълнително по населените места на 75 лица, благодарение на дарител за 1 месец всеки ден ще се кара топла храна.


- Дарител дарява хранителни продукти за 250 лица, които ще бъдат раздадени като пакети.


- Бе предприето пръскане на централна градска част.


- Бяха редуцирани 4 автобусни линии


- Бяха закупени от Общината и продължаваме да снабдяваме с предпазни средства иезинфектанти Полиция, Социален патронаж, Пожарна, Медицински център.


-  Има издадена заповед за противоепидемичните мерки  в сградата на общинска администрация.


-  Кризисния щаб ежедневно, чрез лицето, определено от щаба получава информация  от личните лекари за наличие на лица, подложени на „карантина“, за което информира незабавно РУ на МВР. Цялата отговорност и дейността по спазване на карантина се извършва от служителите на МВР. Ежедневно по местния радиовъзел, сайта на общината, Балканец, Ботевград, Фейсбук се информират жителите на общината за всички заповеди и предписания, получавани от различни институции и от самата община.


-  По заповед на Министъра на здравеопазването всички здравни заведения трябва да се подготвят за приемане на лица дали положителни проби от коронавирус. Нашата общинска болница има готовност едно от отделенията, което се подготвя за това да бъде използвано за лечение на COVIT 19. До момента преди да бъде издадена заповедта на Министъра, Болницата имаше определени 2 стаи за тази цел.