УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ,


С настоящия отчет желая да ви запозная с работата на Община Етрополе през 2017 година, положените усилия и постигнати резултати по основните приоритетни области.
Ръководството на Община Етрополе мобилизира своите усилия и утвърди политика на активно търсене на законови действия и механизми за изпълнение на Управленската програма на Кмета на Общината.
През втората година на управление екипът на Община Етрополе заложи като стратегическа цел “Утвърждаване на Община Етрополе като модерна европейска община, отличаваща се с привлекателна жизнена среда и добри възможности за образование и развитие на младите хора, атрактивни условия за бизнес, инвестиции и туризъм”. Община Етрополе отново доказа, че има волята и потенциала да се докаже като един от най-добре развиващите се градове в Софийска област! Всички постигнати резултати са факт и благодарение на конструктивния диалог и успешната работа на Общинската администрация – Етрополе с Общински съвет – Етрополе, местния бизнес и други общини.
Втората година от първия ми мандат като Кмет приключи успешно, благодарение и на активната гражданска позиция на жителите на Община Етрополе.
Вярвам, че ползотворното ни партньорство ще продължи и занапред!


Линк към отчета: http://etropolebg.com/data/news/files/1516623834.pdf?%D0%B0=46


УТРЕ ЩЕ КАЧИМ ЦЕЛИЯ ОТЧЕТ КАТО ОТДЕЛЕН МАТЕРИАЛ.