Протоколът от заседанието на ОИК Ботевград, проведено на 27 декември, все още не е публично оповестен. Това показа проверка на страницата на Общинската избирателна комисия в интернет. Протоколът е изготвен още на 30 декември 2019 год., но не е публикуван. Каква е причината за забавянето - логично обяснение няма. 


Междувременно ПП ГЕРБ обжалва решението на  Общинската избирателна комисия, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Иван Гавалюгов като кмет на Ботевград. То бе взето с 9 гласа „против“ и 4 „за“ отстраняването му от длъжност. 


Жалбата е депозирана пред Административен съд – София област на 3 януари и е подписана от Николина Ангелкова – министър на туризма. Ангелкова е и областен координатор на ГЕРБ за София област. Самата жалба е с дата 31 декември 2019 година, но е внесена в последния ден от законовия срок за обжалване на решението. 


Ангелкова се обръща към съда да отмени изцяло и върне преписката на ОИК Ботевград  „за ново произнасяне със задължителни указания за постановяване на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Иван Александров Гавалюгов като Кмет на община Ботевград, със съответните от това законни последици и присъждане на направените разноски“. Като мотиви тя изтъква, че решението не е издадено в предписаната от закона форма, че е необосновано и поставено в противоречие с материалния закон.