Уважаеми дами и господа, каним Ви на начална пресконференция по проект „МОДЕЛ ЗА НОВА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН И ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ“, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, съгласно Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-086 от 09.05.2019г.
Обща стойност на проекта: 286 338,64 лв., разпределени както следва:
за Община Елин Пелин – 193 451,78 лв.
за Община Етрополе – 92 886,86 лв.
Основната цел на проекта е да осигури възможност на общините Елин Пелин и Етрополе да създадат единен модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания на територията на двете общини, с което ще бъдат надградени постигнатите вече резултати от проект „Подкрепа за достоен живот“ и процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот“.
Още акценти за реализацията на проекта ще научите на 16.01.2020г. от 10:30 часа в ритуалната зала на община Елин Пелин, адрес: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 1.
Очакваме Ви!
За информация:
Община Етрополе
гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1
тел: 0720 68 222
web: http://www.etropolebg.com/