В събитийния календар на Община Ботевград  за тази година са предвидени 125 000 лева. Част от тези прояви са с туристически характер. Освен това общината има съвместни инициативи с няколко сдружения за разчистване и създаване на туристически маршрути. Един вече е създаден и маркиран – между вилната зона на Скравена и Урвишка поляна. Жители на Боженица са направили предложение за създаване на такъв маршрут около река Бебреш.


Община Ботевград изготвя проект по Оперативна програма „Региони в растеж“, който е с туристическа насоченост.  По него се предвижда създаване на туристически маршрут, обхващащ  културни ценности с национално значение. Такива в нашата община са късен средновековен храм „Свети Георги“ в Трудовец и средновековната крепост Боженишки Урвич. Между тях, в землището на село Скравена, се намира също стар храм – “Свето Преображение Господне“, който е в окаяно състояние и също ще бъде възстановен.


В работната група по изготвяне на проекта участва директорът на Историческият музей Рени Лазарова. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов  в отговор на питане на Веселина Кръстева – бивш дългогодишен общински съветник, дали в проектобюджета са предвидени средства за развитие на туризма.


Гавалюгов припомни, че предстои реализация на проект „Хетеротопии. Ботевград – Лесковац”, включващ следните дейности: експониране и социализиране на часовниковата кула, т.е да се направи достъпна за посетители, да се изградят мини сцени около самата кула, с цел реализиране на бъдещи прояви на открито; облагородяване на пространството около Исторически музей – Ботевград, с цел създаване на експозиции на открито, като някои от тях ще са с постоянен, а други с временен характер, подмяна на настилки; изграждане на промотиращ център в едно от крилата на сградата на общинската администрация, който включва туристически информационен център, телецентър за презентации и зала за модерно изкуство и облагородяване на прилежащите външни пространства. 


Проектът се финансира от програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Той е на стойност 531 464 евро, от които 315 000 са за нашата община - водещ партньор по него, а останалата част от сумата е за Народния музей в град Лесковац. Срокът за реализация на проекта е 24 месеца.


“Тези инвестиции, които ще се реализират, ще допринесат за увеличаване на туристическия поток и интерес към община Ботевград.  Разчитаме, приветстваме и бихме подкрепили инициативи на местни жители и туристически организации с конкретни идеи и конкретен план“, каза още кметът Гавалюгов.