На днешното си заседание Общинска избирателна комисия – Ботевград, с 8 гласа „за“ и 4 гласа „против“, реши да обжалва решението на Административен съд – София област от 20 януари пред по-висша инстанция - Върховен административен съд.


Както вече Ви информирахме, преди няколко дни АССО отмени Решение № 232/27.12.2019 г. на ОИК Ботевград, с което тя отказа да прекрати предсрочно пълномощията на Иван Гавалюгов като кмет на Община Ботевград.


На заседанието са присъствали всички членове на ОИК, без един – по лични причини.