Областна дирекция „Земеделие” – София област уведомява, че годишният технически преглед на земеделска и горска техника ще се извършва на:


17.10.2018 г. Ботевград от 09:30 – 11:30 часа в бившето МТС


17.10.2018 г. Врачеш от 12:00 – 13:00 часа пред Кметството


На същите дати трябва да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на съответната община.


На неявилите се собственици следва да бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушение съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.