Четирима кандидати бяха допуснати до участие в конкурса за директор на ОУ „Васил Левски“ – с. Литаково. В деня на писмения изпит са се явили трима от тях: Десислава Първанова, временно изпълняваща длъжността „директор“, Иванка Бончовка – дългогодишен зам.-директор на учебното заведение, и Силвия Кушева - Маринова – учител в детската градина във Врачеш. Четвъртият претендент за отговорната длъжност – Мария Илиева, учител в основното училище, не се явил на втория етап. 


Кандидатите са преминали  успешно писмения изпит, но на устния  нито един от тях не е успял да достигне необходимия брой точки. Така при трима кандидати за директор, засега училището в Литаково остава без титуляр на поста. 


Участниците в конкурса са били оценявани от петчленна комисия – двама представители на Регионалното управление на образованието – София регион, представител на МОН, на Община Ботевград и на Кметство Литаково. Всички са подписали декларация за конфиденциалност, която ги задължава да не разпространяват информация от провеждането му.