До вчерашна дата – 3 февруари, са събрани над 3 000 подписа в подкрепа на исканията, поставени от гражданския протест в подкрепа на кмета на Ботевград Иван Гавалюгов. Копия от подписката са изпратени до премиера Бойко Борисов, главния прокурор Иван Гешев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, министъра на околната среда и водите Емил Димитров и до директора на Басейнова дирекция – Дунавски район инж. Петко Димитров. В придружаващото писмо, адресирано до всеки един от тях, пише: 


ОТНОСНО: Искания, подкрепени от граждански протест, проведен на 26. 01. 2020г. в гр. Ботевград


Уважаеми г-н Премиер,


Уважаеми г-н Главен прокурор,


Уважаема г-жо Министър,


Уважаеми г-н Министър,


Уважаеми г-н Директор


На 26 януари 2020 г. в Ботевград се проведе мирен граждански протест срещу решението на КПКОНПИ относно установяване конфликт на интереси при кмета на община Ботевград Иван Гавалюгов и решение на Административен съд - София област №102 от 20 януари, отменящо решение на Общинска избирателна комисия - Ботевград, №232 от 27.12.19 г.., с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Иван Гавалюгов като кмет на Община Ботевград;


На същия протест бяха поставени шест искания от страна на гражданите, които представяме на Вашето внимание: 


1. Назначаване на незабавна проверка на истинността на подписите под жалбите на ДИБО и Обединена социалдемокрация срещу решението на ОИК – Ботевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Иван Гавалюгов като кмет на Ботевград, и да бъде оповестен резултатът от нея;


Недопустимо е, при условие, че съществуват съмнения в истинността на подписите под посочените жалби, Административен съд  - София област да подходи с пренебрежение, произнасяйки се с решение, без да е назначил експертиза за проверка авторството на подписите. В тази връзка са внесени две жалби в Прокуратурата. Едната е депозирана в Районна прокуратура – Ботевград с входящ №64/2020г. от 13 януари. Другата е адресирана до главния прокурор  г-н Гешев. Жалбите обаче се прехвърлят между различни подразделения на Прокуратурата, което навежда на мисълта, че тенденциозно се осуетяват проверките по тях, докато се стигне до решение на последна съдебна инстанция.


Кметът Иван Гавалюгов е избран от жителите на община Ботевград за втори мандат с огромно мнозинство още на първи тур в Местни избори 2019г., което е аргумент, че болшинството от гражданите на нашата община са гласували доверие именно на него. Не приемаме опитите за неговото отстраняване заради „съмнителен“ конфликт на интереси, установен от  КПКОНПИ, за който няма доказателства, че е ощетил по някакъв начин обществения интерес на гражданите на общината.


Напротив - действията, насочени срещу кмета Иван Гавалюгов, биха рефлектирали негативно върху жизнено важни интереси за жителите на общината, отразени в нашите искания, а именно:  


2. Отнемане на разрешителното на МВЕЦ “Бебреш“ за водоползване от язовир “Бебреш“;


Язовирът е изграден само и единствено за нуждите на населението на Община Ботевград, независимо дали те са за напояване или питейно-битови, но не и за въпросния МВЕЦ, който започна да работи през 2014 година. Две години по-късно язовирът за пръв път от своето съществуване достигна ниво “мъртъв обем“. Сега отново ни грози водна криза. В същото време бизнесменът Валентин Златев – син на собственика на МВЕЦ-а, твърди, че съоръжението не е работило, което не отговаря на истината. За да я установите, достатъчно е да направите справка в официалния сайт на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Данните, изнесени там, показват, че МВЕЦ “Бебреш“ е работил, произвеждал и продавал електроенергия през 2019 год. 


Съоръжението е въведено в експлоатация през 2014 год. Турбините са завъртени през месец юни същата година, като за този месец е отчетено, че са изразходвани 844 000 куб. метра вода. Тогава язовирът е бил почти пълен – 4 метра под кота преливник. ВЕЦ-ът е продължил да работи и през следващите месеци – юли и август, когато нивото е било спаднало под разрешените му нива. През август нивото е било 7,83 метра под преливника, а ВЕЦ-ът е източил за един месец 1 563 000 метра вода. Това показва официалният баланс на язовир Бебреш за 2014 год. Документът е изготвен от държавно дружество “Напоителни системи“ – собственик на водоема. 


През 2015 год. ВЕЦ-ът е работил 10 месеца. От тях 4 месеца е бил в нарушение. Става дума за юни и юли, когато са източени близо 2 000 000 куб. метра вода, и за ноември и декември – значително по-малко, но пък тогава  нивото е било 13,45 метра под преливника. 


Какво показват официалните справки на Напоителни системи за критичната 2016 год.: ВЕЦ-ът е работил първите седем месеца от годината и през цялото време в нарушение. Спрял е през юли на ниво на язовира 13 метра под преливника. Тогава общото количество използвана вода е над 5 000 000 куб. м. Същата година през октомври месец нивото на водоема достигна до мъртвия си обем. Ботевград и селата бяха изправени пред водна криза. 


За 2017 година не разполагаме с официална справка за водния баланс на язовир Бебреш, но през 2018-та ВЕЦ-ът е работил 8 месеца, 2 от които в нарушение при минус 11 и минус 12 метра.  По това време ВЕЦ-ът получи ново разрешение – вместо до 5м., да може да черпи вода чак до 7,62 метра под преливника. За тези два месеца употребената вода е над 2 000 000 куб. метра. 


За 2019 год. също има отчетени две седмици работа в нарушение, в които са източени 800 000 куб. метра вода.


Уверяваме Ви, че голословни твърдения в медийното пространство, като това, че водата от язовира не се пречиствала, преди да стигне до гражданите, които не отговарят на истината, няма да ни откажат от нея в полза на МВЕЦ “Бебреш“! Ще продължим да настояваме за отнемане на разрешителното на това съоръжение. И щом ще назначавате проверки на ВиК операторите, редно е да го направите и по отношение на ВЕЦ-овете! 


3. До 1 март 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството да отпусне останалата част от сумата по споразумение с Община Ботевград за довършване на централния водопроводен пръстен в Ботевград;


Изграждането на централния водопроводен пръстен в Ботевград се проточи с години заради неритмично отпускане на средства от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. А какви са причините – можем само да предполагаме, макар че и това може да се провери от кореспонденцията на община Ботевград с МРРБ по темата. Все пак става дума за изпълнение на приоритетен обект, което ще доведе до подобряване качеството на водоснабдяване на ботевградчани, макар и не чак в такава голяма степен, както при подмяна на целия водопровод. Само да вметнем, че в участъците, където бе извършена подмяна на централния водопровод, ефектът бе осезаем за хората, живущи в района. Доказателство за това са благодарствените писма на гражданите, публикувани в местните медии. Така че очакваме в посочения в искането срок да преведете на Община Ботевград останалата част от сумата.


4. Във възможно най-кратък срок да се възложи обследване на ВиК инфраструктурата на община Ботевград във връзка с кандидатстване по европейски проекти за финансиране подмяната на водопроводната мрежа;


Настояваме да се ангажирате с конкретен срок за възлагане на обследване на водопреносната врежа на Ботевград, защото авариите в нашия град са ежедневие. Община Ботевград е член на АВиК – София-област и няма да приемем внушенията, че влизането на общината в нея е закъсняло, с което е възпрепятствано кандидатстването на всички други общини по европейски проекти за финансиране подмяната на водопроводната мрежа. Според фактите – една от първите инициативи, които кметът Иван Гавалюгов предприе при встъпването си в своя първи мандат през 2015г. е именно влизането в  АВиК – София-област. Общинският съвет взе това решение през април 2016г., въпреки спънките от страна на част от общинските съветници /сред които и представители на ГЕРБ/. 


5. Установяване на виновните длъжностни лица за наложените на Община Ботевград сериозни финансови корекции - в общ размер над 8 000 000 лева, натрупани при реализиране на европейски проекти  през програмен период 2007 – 2013 год.


6. Ново разследване на начина и законността на придобиване на атрактивни общински имоти от страна на бившия кмет на Ботевград Георги Георгиев и членове на неговото семейство. 


Бившият кмет на Ботевград Георги Георгиев остави общината със задължения, възлизащи общо на над 8 000 000 лева. Част от тези пари се връщат от общинския бюджет. А можеше да се използват за подмяна на участъци от амортизираната водопроводна мрежа например. На практика излиза, че ощетените сме ние – обикновените данъкоплатци, а  виновни и наказани лица – няма!


Бившият кмет стана известен в България със съмнителни схеми за придобиване на атрактивни общински имоти от него самия и членове на неговата фамилия. Тези сделки бяха обект на редица журналистически разследвания от страна на национални и местни медии. Информацията стигна и до Прокуратурата, която за разочарование на нас, обикновените хора, не видя нищо нередно, въпреки че схемите се описват от защитен свидетел. Неговите показания обаче явно не са се взели предвид. И за капак, държавното обвинение прекрати наказателното преследване срещу Георгиев поради изтекла давност. Докато течеше прокурорската проверка, имението в Камен дол, находящо се в землището на родното му село Новачене, се разрастваше и придобиваше все по грандиозен вид. Цялостно се асфалтира пътят до него, поставиха се улични лампи по целия път, прокара се газ и т.н. – всичко това за сметка на местната хазна.


Недвижимата собственост, придобита от фамилия Георгиеви по време на кметуването на Георги Георгиев не се изчерпва със забележителното имение в Камен дол.


През 2014 год. Сметната палата извърши проверка в Община Ботевград. Установени са сериозни закононарушения, за които също бе уведомена Прокуратурата. Но и страниците от този доклад потънаха в забвение. За съжаление…


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Силно ни се иска да вярваме, че нашите искания няма да останат „глас в пустиня“, а ще им обърнете необходимото внимание, за да опровергаете съмнението, че родните институции прилагат двоен аршин спрямо законността в една правова европейска държава!


НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕМ ИНФОРМИРАНИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАШИТЕ ИСКАНИЯ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК. 


В подкрепа на исканията си прилагаме подписка, в която жителите на общината продължават да се включват, но предвид неотложността на проблемите, които поставяме, Ви предоставяме неприключена, но сме готови да Ви предоставим и продължението й.


Следват подписите на членовете на инициативния комитет, организирал протеста. Посочен e и адрес за кореспонденция.