Монографията „Модел на устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по пример на Община Ботевград“ излезе от печат в края на миналата година и вече се разпространява  в университетските библиотеки в София и страната, както и в читалищните библиотеки в община Ботевград.  


Монографията е плод на задълбочена и целенасочена работа за създаване на работещ модел за устойчиво развитие на новоформираща се туристическа дестинация. Актуалността на изследването е свързана с факта, че към момента няма унифицирана система, която да се прилага спрямо развитието на туризма на различни йерархични нива, независимо че в страната са разработвани и прилагани различни и разнородни системи за оценка на туристическото развитие.


Насочена е към широк кръг читатели - преподаватели и експерти по туризъм, туристически организации, институции и предприемачи в областта на туризма, студенти, изучаващи туризъм. Тя е полезно практическо ръководство за местните власти и организациите за управление на туристическите райони в страната.


Монографията е финансирана от Фонд „Научни изследвания” по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България.


Автор на монографията е гл. ас. д-р Десислава Алексова. Тя е преподавател в МВБУ в специалност „Туризъм“ с над 15 години опит като експерт в областта на развитието на туризма, устойчивото развитие и опазването на околната среда, член на Българската туристическа камара, член на обществения съвет към Министерството на туризма, автор на над 50 специализирани публикации в български и чуждестранни научни издания. 


Десислава Алексова е водещият специалист в екипа, изготвил Стратегията за развитие на туризма в община Ботевград. Планът стана факт след задълбочени проучвания с участието на фокус групи от нашия край и анализи.  


Монографията на д-р Алексова ще бъде представена от доц. д-р Йордан Йорданов, зам. –председател на сдружение „Туризъм“, на 26 февруари /сряда/ от 14 часа в Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов“ в Ботевград. Програмата на събитието включва още: презентация на тема „Как да превърнем община Ботевград в атрактивна туристическа дестинация - резултати от проучванията до момента”, като лектор по нея ще бъде д-р Десислава Алексова; дискусия „Предложения и препоръки за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград и сътрудничество между заинтересованите страни”.  


По време на първите два модула ще бъдат представени основните цели, приоритети и предложения за развитие на туризма, включени в монографията на д-р Алексова и Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025 г., а по време на дискусията ще бъдат обсъдени реални възможности за реализиране на част от представените предложения и потенциално сътрудничество между заинтересованите страни: общинска администрация Ботевград, образователни, културни и просветни институции на територията на общината, представители на местния бизнес и активни граждани.