Във връзка с проект за проучване на туристическия потенциал в Община Ботевград се провежда онлайн анкета. Резултатите от нея ще бъдат използвани при изготвяне на ситуационен анализ за развитието на туризма в Община Ботевград. Те ще бъдат взети под внимание и при разработване на подробен въпросник за проучване нагласите на местната общност, което ще се проведе на по-късен етап. Ето защо всяко изразено мнение ще бъде изключително важно.   


Изследването ще представи обобщените мнения и оценки на участниците в анкетата. Проучването е анонимно. Набраната информация ще бъде използвана само за изследователски цели, съобщиха от общината.


Инициаторите на анкетата предварително благодарят на гражданите, които ще отделят от времето си, за да отговорят на въпросите в нея. 


Ето и линк към анкетата: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKc7QZ5iH_EQijmZSV_h67cjdhjgq1XRfM0hCMVjvrZUI8ww/viewform