Антикорупционната комисия още през август миналата година е изпратила становище до Общото събрание на Народно читалище „Христо Ботев 1884”, в което казва, че прекратява производството по отношение на Боряна Нешкова като председател на читалището и Деспина Георгиева като секретар.  КПКОНПИ  посочва, че поставените въпроси в жалбата на членове на читалището, са от компетенцията на Проверителната комисия, която трябва да извърши проверка и за резултатите да уведоми Антикорупционната комисия.
На годишното отчетно събрание на читалището, което се проведе снощи,  Тодорка Коцева, член на Проверителната комисия, прочете  становище, в което се казва, че е извършена проверка и не са установени нарушения на Закона за народните читалища.  Става дума за това, че членове на настоятелството, /в това число и председателят/, в същото време са и щатни служители – диригенти, музиканти, секретар на читалището. Т.е.  те сами определят размера на заплатите си.
По същия казус е извършена проверка и от Инспекцията по труда- София област, която не е установила нарушения на трудовото законодателство.
Междувременно стана ясно, че жалбата на членове на читалището е изпратена и в Районната прокуратура.
На отчетното събрание снощи бе избран нов председател на Проверителната комисия. Досегашният Полина Гайдарска е подала оставката си веднага след като сключи граждански брак с Константин Гайдарски, който е член на настоятелството. На нейно място бе избрана Бойка Иванова.
От отчета за 2019 година стана ясно, че бюджетът на читалището за м.г. е бил 634 005 лева. От тях държавната субсидия е 284 000 лева. Общината е превела за издръжка на духовия оркестър общо 264 497 лева и още 24 371 лева целеви субсидии за закупуване на музикални инструменти, костюми за мажоретки и участия на състави.
Собствените приходи на читалището от билети и такси за м.г. са 39 019 лева.
Отчетното събрание започна с 50 минути закъснение заради липса на кворум. От 151 членове на читалището в залата присъстваха 76. По време на събранието не бе направено инто едно изказване.