Общинска читалищна библиотека „Иван Вазов“ бе домакин на представянето на монографията „Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград” с автор гл. ас. д-р Десислава Алексова – преподавател в Международното висше бизнес училище. Доц. Йордан Йорданов – зам.-председател на Сдружение „Туризъм“, определи книгата като „един уникален пътеводител за всеки един, който неформално е решил във времето и пространството не само да обърне внимание, но и чисто професионално да повиши своя капацитет в сферата на алтернативното туристическо предлагане в конкретна зона“. Според него монографията е безценен помощник, като се започне от кмета на общината до външния потенциален инвестиционен партньор. 


„По-симпатичното е това, че държа един труд, който е съвместна разработка на местната общност и на един млад изследовател, който идва отвън“, подчерта той при  представянето на монографията. 


„Всеки един, четейки тази приложно-научна разработка, ще се запознае и с някои недовидени, недефинирани и непопуляризирани уникални неща, с които всяка една българска територия, зона разполага“, добави доц. Йорданов. По негови думи,  уникалността на община Ботевград се изразява в това, че е пренатоварена с история и красота. Той заяви още, че средата за развитие на туризма в нашата община вече е подготвена, за разлика от други населени места в Софийска област, на които тепърва им предстои да извървят този дълъг път.  


„В малките общини, които населяваме, темата за туризма не е ежедневие в обществения дебат или разговор. Преди темата за туризма трябва да говорим за индустрия на свободното време, част от която е туризма. И по-голямата рамка на този „пейзаж“ се нарича развитие на индустрията на свободното време на дадена територия. И наистина е късмет, че аз държа една уникална канава, ще използвам жаргон, от гледна точка на потенциала, който Вашата община има да разгърне в близките 5, 10, 15 години. Минимум 3 - 5 мандата са необходими на една общинска администрация, в която могат да се случат много хубави неща. Тези хубави неща не предполагат, че тази индустрия на свободното време търси зони и територии с неосребрен местен ресурсен капацитет“, посочи още доц. Йорданов.  


По време на представяне на монографията той даде примери със селата Могилово /община Чирпан/ и Скобелево /Павел баня/, които с помощта на публично-частното партньорство са превърнати от безлюдни селища в предпочитани дестинации за туристи от различни държави. Според него, за чужденците водещо е преживяването, а не нощувката, храната и транспорта. 


Авторът на монографията – гл. ас. д-р Десислава Алексова, подчерта, че това, което е положено в Ботевград, тепърва ще дава плодове. Тя благодари на кмета Иван Гавалюгов за оказаното доверие. „Не се възприемам като човек, написал наръчник, който ще се ползва. Това сте всички Вие, хората, които участвахте в проучванията – интервюта, анкети и други“, каза д-р Алексова. Пред аудиторията в библиотеката тя представи разработка на тема „Как да превърнем община Ботевград в атрактивна туристическа дестинация - резултати от проучванията до момента“, като акцентира върху конкректни обекти, сибития, дейности и местни хора, които със своите занимания могат да допринесат за привличането на туристи в нашата община. Десислава Алекова даде идея за създаване на общинско предприятие по туризъм, като разясни как да бъде структурирано и какви дейности може да извършва то.  


От своя страна кметът Иван Гавалюгов благодари на д-р Алексова за усилията и на доброволците, помогнали за проучванията. Той увери, че Община Ботевград несъмнено ще използва този научен труд в дейностите по развитие на туризма. „Пътят и посоката са верни, скоростта е незадоволителна. Винаги се придържам към принципа, че не трябва да форсираме нещата, а те да се случват по някакъв естествен начин. Мисля, че има хора, извън общинската администрация, които поемат инициативата за организиране и реализиране на доста от събитията, предвидени в Стратегията за развитие на туризма. Разбира се, с институционалната подкрепа на Община Ботевград – организационна и финансова. Така че това, което е направено за общината, този интелектуален труд, действително го приемаме като пътеводител, с помощта на който ще развиваме туризма през следващите години. Една малка част е започнала да се реализира, и то не от тази и не от миналата година“, каза кметът Гавалюгов. 


Сред присъстващите на представянето бяха още Димитър Димитров - изпълнителен директор на МВБУ, Анелия Монева - редактор на монографията, Здравко Лесичков - собствени на конната база в Скравена, представители на читалища и неправителствени организации, студенти.


Монографията е на разположение на читателите в градската библиотека „Иван Вазов“.