Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, дирекция „Бюро по труда” Ботевград информира своите клиенти, че до 13.04.2020 г. са въведени извънредни мерки за ограничаване достъпа до служебните помещения на Дирекцията и филиалите в Правец и Етрополе.


Препоръчва се клиентите да се възползват от възможностите за обслужване чрез електронните пощи и телефони за връзка съответно за:


 


Ботевград – bt802@botevgrad.com, 0723/60-162, 0723/60-161


Правец – bt802pz@botevgrad.com, 07133/23-84


Етрополе – bt802@etronet.com, 0720/62-095.