Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се забранява износът на лекарства на хининова основа до второ нареждане.


Целта е да бъдат задоволени нуждите на българския пазар във връзка с обявената от СЗО пандемия и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България.