Примката около хазарта в България се затяга още.


Лицензът на „Еврофутбол“ ООД ще бъде отнет днес от Държавната комисия по хазарта, съобщиха от компанията. Заседанието и е от 11 часа и има само на две точки, отнасящи се до лиценза на „Еврофутбол“.


От „Еврофутбол“ са посочват, че с решението ще бъдат затворени 800 пункта, в които работят 2300 души, а над 100 търговски партньори ще останат без приходи от залаганията.


Обвиненията към компанията са за нарушение, което е аналогично като това към Националната лотария – че държавната такса е плащана върху 20% от печалбата, а не върху 15% от оборота.


Предполагаемите загуби за бюджета от това са над 300 милиона лева.


Публикуваме част от съобщението на „Еврофутбол“ ООД.


"След близо 27 години съществуване ще бъде принудително унищожен първият лицензиран частен хазартен оператор в България… Отново българско предприятие ще бъде насилствено фалирано от управляващите, а хиляди хора ще бъдат безработни съвсем скоро.


В условията на извънредно положение, продиктувано от глобалната пандемия по повод Коронавируса (COVID-19), днес, на 25.03.2020 г., ще се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта с единствена точка в дневния ред по отнемане на двата лиценза за организиране на хазартни игри на „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД.


Какво означава отнемането на лицензите на „ЕВРОФУТБОЛ“ ООД?


1. Ще бъдат унищожени източниците на доходи на близо 800 директни търговски партньори /букмейкърски пунктове/ на „ЕВРОФУТБОЛ“, които се стопанисват от самостоятелни юридически лица в цялата страна и са малък семеен бизнес;


2. Над 2300 физически лица, пряко свързани с организирането и провеждането на игрите на „ЕВРОФУТБОЛ“, насилствено ще бъдат лишени от правото си да упражняват труда си и ще станат безработни;


3. Повече от 100 търговски партньори на „ЕВРОФУТБОЛ“ ще загубят източник на приходи;


4. Българският държавен бюджет ще бъде лишен от милиони левове ежемесечни приходи..."


Лицензът на "Еврофутбол" бе отнет временно, за срок от 3 месеца. В постановените решения ДКХ указва, че в тримесечен срок „Еврофутбол“ следва да предприеме действия за преустановяване на допуснатите нарушения, тоест да плати определените от Комисията задължения и лихви. В случай че в определения срок бъдат отстранени обстоятелствата, които са основание за налагане на принудителната административна мярка, дружеството може да продължи дейността си, пише в решението.


ДКХ е съставила акт за дължими от дружеството държавни такси и лихви на обща стойност 329 млн. лв. Актът е обжалван, но Административният съд-София (АСС) не е уважил жалбата. След това ВАС е потвърдил решението на АСС.


Припомняме, че невнасянето на таксите е станало възможно благодарение на самата Комисия по хазарта, която в продължение на близо пет години е облагала игрите на оператора грешно – вместо 15% от общите приходи, с 20% върху печалбата от залозите (разликата между залога и изплатената печалба).