Община Ботевград откри дарителска сметка за набиране на средства за подпомагане дейността на МБАЛ Ботевград и социалните заведения на територията на общината в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19. Дарените средства ще се използват за осигуряване на цялостни предпазни комплекти за работещия медицински персонал, дезинфектанти, консумативи и апаратура, в това число и респиратори.


Граждани и фирми, които имат готовност и желание за парични дарения, могат да ги преведат по следната сметка:


Дарителска сметка на Община Ботевград:


IBAN: BG93FINV91508404348306


BIC: FINVBGSF


Код за дарения от страната: 445100


Код за дарения от чужбина: 445200


При необходимост на дарителите ще се издават свидетелства за дарение.


Община Ботевград приема и дарения под формата на дезинфектанти, защитни средства - маски, шлемове, костюми и др. Даренията се приемат на адрес: гр.Ботевград, пл.Освобождение 13


За осигуряване на максимална прозрачност и отчетност на дарените средства и материали със заповед на Кмета на община Ботевград ще бъде сформирана комисия от общински служители и общински съветници, която ще контролира и управлява дарените средства, като се отчете пред обществеността след края на извънредното положение.