Към момента 115 жители на община Ботевград са поставени под карантина. От тях 33-ма са с адресна регистрация в по-големите села на общината, съобщиха от местния кризисен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19.


Списъкът се актуализира ежедневно. В него попадат наши съграждани, завърнали се от чужбина през последните дни. От списъка отпадат лица, на които е изтекъл срокът на наложената карантината. До този момент те са под 10.


Сигнали за нарушаване на карантината се подават в: РУ – Ботевград – 0723/66411; дирукция "Сигурност и обществен ред" - 080020007.


Да припомним, че Община Ботевград вече има специална секция на своя сайт, където се публикува актуална информация около COVID-19 – разяснителни материали, инструкции и протоколи на Общинския кризисен щаб, заповеди на кмета на общината във връзка с предотвратяване разпространението на заразата, важни заповеди на министъра на здравеопазването. Секцията се обновява непрекъснато. Повече на: https://botevgrad.bg/news/covid