Във връзка с неяснотите около възможността за продължаване или прекратяване на настоящото първенство на НБЛ БК Балкан изпрати запитване до президента на БФБ г-н Георги Глушков и генералния мениджър Елеонора Рангелова. С него бихме желали да получим отговор на важни въпроси, касаещи нормативните пречки да се приеме временното класиране и финансовите последици и рискове за БФБ и НБЛ, които не са регламентирани в нито един нормативен документ на федерацията. Смятаме, че отговорите на тези въпроси засягат всички клубове в НБЛ. Публикуваме пълния текст на писмото:


 


До: Георги Глушков - президент БФБ


Елеонора Рангелова - генерален мениджър на  БФБ


 


Уважаеми господа,


 


С оглед разразилата се в световен мащаб безпрецедентна епидемична криза, засегнала сериозно и нашия спорт, възниква необходимост от вземане на решение как да се процедира с първенство на НБЛ мъже за сезон 2019/2020. На последното заседание на ОС на НБЛ мненията на клубовете по този въпрос се разделиха поравно – едната половина желае изчакване в търсене на възможност за довършване на първенството, а другата е на позиция за предсрочно прекратяване на шампионата.


Неяснотите около възможността за продължаване и довършване на настоящото първенство са много, но при евентуално предсрочно прекратяване на шампионата се очертават две основни възможности за приключване на сезона, а именно :  • Прекратяване на сезона със зачитане на резултатите от изиграните срещи и обявяване на временното класиране за крайно на предсрочно прекратения шампионат, с опции „ със“ или „без“ обявени шампион и медалисти.  • Прекратяване на сезона с отмяна на резултатите от изиграните срещи и обявяване на т.нар. „нулева година“ (анулиране на резултати и класиране )


В тази връзка, и при решение за предсрочно прекратяване на първенството, бихме желали да внесете яснота по следните няколко въпроса, които не са регламентирани в нито един нормативен документ на НБЛ и БФБ, но касаят вземането на важно решение от баскетболната федерация.  1. В случай на вземане на решение за предсрочно прекратяване на първенството, има ли нормативна пречка да се приеме временното класиране за крайно ( със  или без обявяване на медалисти ) и какви евентуално биха били правните колизии, ако има такива, при постановяването на едно такова решение?


  1. В случай на вземане на решение за предсрочно прекратяване на първенството,  има ли нормативна пречка да се анулират резултатите от изиграните срещи и да се обяви т.нар. „нулева година“, и какви биха били правните колизии, ако има такива, при постановяването на едно такова решение?


  1. В случай че УС на БФБ вземе решение за прекратяване на първенството с отмяна на сезона и анулиране на всички резултати, какви биха били финансовите  рискове и последици за НБЛ и БФБ от евентуални претенции на клубовете за възстановяване на направените разходи към НБЛ и БФБ за участие  в отменено първенство, свързани с депозит за участие, такса за картотека на състезатели, такса за провеждане на изиграните вече срещи, начислени и/или изплатени глоби от персонални или клубни санкции? Ще приемете  ли за основателни искове за възстановяване на направени от клубовете разходи към НБЛ/БФБ за участие в първенството, в случай че НБЛ/БФБ анулират резултатите от редовно изиграните  срещи и отменят сезона ?


  1. В случай на вземане на решение за отмяна на сезона и анулиране на всички спортни резултати, какви биха били действията на НБЛ/БФБ за изплащане на дължимите към клубовете суми от сключените спонсорски и рекламни договори с НБЛ/БФБ за първенството през сезон 2019/2020?


  1. В случай на вземане на решение за отмяна на сезона и анулиране на всички резултати от изиграните срещи, как ще се отрази това решение на легитимността на проведения турнир за Купата на България, чийто регламент за определяне на участниците и съперниците в турнира е пряко обвързан с резултатите от срещите и класирането на отборите след завършването на втория етап от първенството на НБЛ ?


  1. В случай на вземане на решение за отмяна на сезона, и анулиране на всички спортни резултати, по какъв начин биха се определили участниците в европейските клубни турнири на ФИБА Европа през сезон 2020/2021?


  1. Има ли и какви са указанията на ФИБА Европа към националните федерации за решаване на възникнали казуси с предсрочно прекратяване на националните баскетболни първенства в Европа ? Каква е практиката при така създалата се извънредна ситуация в другите европейски първенства ?


Вярваме, че като висш орган на българската баскетболна общност притежавате необходимата компетентност и проявявайки нужната обективност, ще предоставите подробни и аргументирани отговори на поставените въпроси, с което ще спомогнете да се вземе най-справедливото и юридически издържано решение, относно съдбата на първенството в НБЛ през сезон 2019/2020.


 


С уважение:


Михаил Михайлов,


Председател на БК Балкан Ботевград