Това е първото решение на комисията, която бе назначена от кмета Иван Гавалюгов да контролира и управлява средствата по откритата от общината дарителска сметка за подпомагане дейността на МБАЛ - Ботевград и социалните заведения на територията на общината в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19.


На 7 април 2020 г. се проведе първото заседание на комисията, назначена със заповед №ОА – 349/02.04.2020 г. Да припомним, че в нейния състав влизат: председателят на ОбС – Ботевград и още четирима съветници от всички групи, представени в местния парламент, както и петима представители на Общинска администрация.


На заседанието на комисията присъстваха още кметът на общината и управителят на МБАЛ – Ботевград – д-р Пламен Китанов, който всъщност представи като най-спешна нужда на болничното заведение именно закупуването на 6 броя пациентски монитори за наблюдение на жизнените показатели на пациенти в по-утежнено състояние, както и 6 броя едноканални перфузори за контролирани автоматично вливания на лекарствени средства и електролитни разтвори. Необходими са също така и два медицински аспиратора.


По предварителни проучвания, събраните до момента в дарителската сметка почти 30 000 лв. едва ли ще стигнат за покриване цената на тази апаратура, затова ръководството на община Ботевград призовава всички, имащи възможност и желание да помогнат граждани и фирми, да се включат в дарителската кампания.


Към момента МБАЛ – Ботевград е подсигурена с предпазни защитни средства и дезинфектанти, което е факт благодарение също на дарители – фирми и частни лица, за което вече сме ви информирали.


Дарителска сметка на Община Ботевград:


IBAN: BG93FINV91508404348306


BIC: FINVBGSF


Код за дарения от страната:  445100


Код за дарения от чужбина: 445200


При необходимост на дарителите ще се издават свидетелства за дарение.


Община Ботевград приема и дарения под формата на дезинфектанти, защитни средства - маски, шлемове, костюми и др. Даренията се приемат на адрес: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ 13