Община Ботевград отново ще се отзове на нуждите на болницата. Кметът Иван Гавалюгов е внесъл докладна в Общинския съвет за отпускане  на 127 000 лева за закупуване на специализирано медицинско оборудване и апаратура, необходими за нормалното функциониране на отделенията в МБАЛ. Искането за осигуряване на средствата е внесено в общинската администрация от управителя на лечебното заведение д-р Иван Багелейски. Той посочва, че се обръща към Общината за подкрепа след проведена среща с лекарския състав.


Според направеното конкурентно пазарно проучване на водещите и утвърдени вносители на необходимата медицинска апаратура, от ръководството на болницата предлагат да бъдат закупени: комбиниран ЕЕГ/ЕМГ апарат, стационарен доплер/ехограф, комбинирано родилно легло и HD видеоколоноскоп. Всичко на обща стойност близо 165 хиляди лева с ДДС. Общината да осигури 50% от средствата, а другите 50%, предвид очакваните финансови резултати през 2021-2022 г., ще заплати болницата, предлагат от МБАЛ.


Лечебното заведение ще разчита изцяло на общински средства за закупуването на: спирометър, ЕКГ апарат, дефибрилатор, уред за търсене на вени, многофункционален апарат за електротерапия и ултразвукова терапия, апарат за магнитотерапия, 8-канален  електростимулатор и комплект урологична апаратура.


Докладната записка с тези предложения ще бъде разгледана на редовната сесия на Общински съвет Ботевград на 29 април – четвъртък.