Община Ботевград отправя апел всички водачи на моторни превозни средства да спазват правилата за паркиране. Посланието беше отправено от кмета на общината Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с местните медии.


"От началото на тази година служителите на отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“ започнаха да следят по-внимателно спазването на правилата за паркиране. Със задоволство можем да отчетем, че тогава постигнахме напредък в изпълнението на тези правила. Последните няколко седмици обаче, и това не е само мое мнение, се забелязва увеличаване на лошите практики от явно недобросъвестни шофьори. Една от причините за това може би се дължи на недостатъчен контрол в последните дни. Поради тази причина съм разпоредил от другата седмица основната дейност на отдела по обществения ред да бъде проверка на спазването на правилата за паркиране по цялата пътна мрежа в Ботевград. Обръщам внимание, че общинските служители могат да санкционират по Закона за движение по пътищата. Минималната глобата с фиш по този Закон е 50 лв., за разлика от действащите преди няколко месеца разпоредби по общинската Наредба №1 – 20 лв.“ - каза Гавалюгов.


По врече на брифинга стана ясно още, че всички средства от наложените санкции в следващите три месеца, ще бъдат използвани от общинско предприятие БКС за озеленяване в Ботевград.


„Нашите аргументи за това са, че автомобилите са един най-големите замърсители на атмосферата. Ние не можем да спрем тяхното използване, защото те станаха наша ежедневна необходимост. Инвестирайки събраните средства в подобряването на екологичната среда на града, се надяваме, че ще се подобри чистотата на въздуха.“ – коментира градоначалникът.