Представители на над 30 сдружения на собствениците са били консултирани през седем дни консултации от служителите в отдел „Европейски и национални програми и проекти“ на общинската администрация. Това съобщи Йорданка Цветкова - ст. експерт в отдела, по време на днешния брифнг в Община Ботевград.


Както вече съобщихме, поради големия интерес от страна на гражданите, служителите на ресорния отдел разкриха приемни дни за консултации с представители на сдруженията.  


„Интересът на хората към кандидатстването за финансовата помощ от общината е много голям. Един от най-често задаваните въпроси е за банковите сметки. Всяко сдружение трябва да има разкрита сметка на негово име. Всякакви други сметки, на физически или юридически лица, не са допустими. 


Друг въпрос, който ни задават често, е свързан с промяната в ръководството на сдруженията. Това се урежда с попълването и подаването при нас на стандартна бланка/уведомление за настъпили промени. 


Питат и за нотариалната заверка на протокола от общото събрание. Да, трябва да бъде заверено, това е по изискване на Закона за етажната собственост.“ – съобщи Цветкова. По нейни думи, е Община Ботевград са регистрирани 166 сдружения. Те са вписани в периода от първите кампании за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.