"Във връзка с българското първенство, на последната ни среща (Общо събрание на клубовете – б.ред.) не успяхме да постигнем консенсус, който да ни даде база да вземем разумно решение, което да бъде база за програмиране и на следващата година. Мисля, че следващата една седмица, до 10 дни, клубовете с друга насока трябва да обмислят обстановката и да стигнем до едно решение, което задоволява всички.


Естествено, в такава обстановка няма печеливши. Всички губят, защото губи и спорта. Трябва да вземем такова решение, което да ни позволи с ведър поглед да погледнем към следващата година. Защото тя е важна.


Тази година започна с повече ентусиазъм, после първенството беше спряно. Ще бъде спряно поне до 13 май, което създава обстановка, по моя преценка, доста ненормална за завършване на първенството. Трябва да има подготовка, трябва да има време за чужденците. Трябва да бъдат всички при равни условия. Има много неизвестни в уравнението, което на мен не ми излиза.


Заедно с отборите от НБЛ смятам, че ще намерим най-доброто решение за тях за приключване на това първенство за тях и да започнем да мислим за следващото. То е много важно, защото ще бъде след тази криза. Имаме желание да преодолеем тази криза и трябва да бъдем заедно. Искаме нещата да се случат по-лесно и по-добре следващата година“, завърши Георги Глушков.