Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов подписа договор с Агенция за социално подпомагане /АСП/ към Министерство на труда и социалната политика за финансиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Ботевград“ по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“. Общата стойност на договора, финансиран от АСП, е 16 269 лева.


От 4 май до 19 юни, в рамките на 33 работни дни, 170 лица ще получават супа, основно ястие и хляб, и поне веднъж седмично десерт. В случай, че лицата заявят необходимост, ще им бъде предоставяна и съпътстваща подкрепа за закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост с лични средства.


Програмата на АСП е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, е което са поставени под задължителна карантина; уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощ на близките си своите ежедневни потребности от храна. 


Поради по-големия брой желаещи, потребителите на услугата се класират по най-нисък доход, като от одобрените до момента 183 лица, 13 са чакащи.