Петте проектни предложения са на обща стойност 46 153 лева. Те са одобрени в  Националната кампания „За чиста околна среда - 2020“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 


За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС предоставя средства в размер до 10 000 лева без ДДС за общини и кметства и до 5 000 лева  без ДДС за образователните институции. 


4 994 лев /с ДДС/ ще получи проектното предложение на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с Скравена – „Екологично училище за по-светло бъдеще“.


Проектът на Кметство Новачене с наименование „За децата на с. Новачене – цветята на утрешния ден“ е на стойност  9 998 лв. По него се предвижда изграждане на кът за отдих – почистване на отредения терен, подрязване и запазване на съществуващата дървесна широколиста растителност (след консултация със специалисти относно живота и издръжливостта  на дървесните видове), възстановяване на част от съществуващата ограда, прокарване на водопровод до терена и направа на чешма за обществено ползване, закупуване и монтиране на беседка, градински пейки, детски съоръжения и пясъчник. За достъп до зоната за отдих е предвидено изграждането на пешеходна пътека, покрита с плочки, водещи към центъра на зоната в своеобразен площад-плочник. Около и под детските съоръжения ще бъде положено ударопоглъщащо покритие. Дейностите предвиждат и направа на подземна електропроводна линия  до площадката, захранваща 4 бр. метални стълбове с монтирани по 2 бр. осветителни тела. 


За реализация на проект „Туристически път и изграждане на екопътека Аязмото – маршрут с. Врачеш – Врачешки манастир „Св. 40 мъченици – Аязмото“  на Кметство Врачеш ще бъдат отпуснати 9 730 лв. 


Целта на проекта е почистване на терена, подрязване и частично затревяване. По него се предвижда закупуване и монтиране на пейки, направа на пет места за почивка по дължината на туристическия път. Планира се изграждане на две зони за отдих с места за сядане, дървена  масичка и покрив в подножието на екопътеката и на самото място - Аязмото. Около зоната на извора и мястото за отдих ще бъде изпълнено подравняване, възстановяване на каменни образувания и посипка от трошен камък. Инвестиционното намерение включва и направа на два броя табели и няколко указващи посоката и разстоянието стрелки. 


Следващият проект е „Изграждане на кът за отдих в село Рашково“. За осъществяването му ще бъдат отпуснати 8 662 лв. По проекта се предвижда: цялостно почистване на терена, който граничи с двора на църквата „Възнесение Господне“, в близост до оформен малък площад и автобусната спирка; възстановяване на мраморните и каменните плочи около двата исторически паметника в имота, който е общинска собственост; засаждане на храстова растителност; изграждане на ограда около обособения кът за отдих; монтиране на пейки и кошчета за отпадъци; поставяне на информационна табела с данни за проекта и източника на финансирането му.


Проектното предложение на Община Ботевград – „Живей активно“, е на обща стойност 12 768 лв., като 10 000 лв. ще бъдат отпуснати от ПУДООС, а остатъкът от 2 768 лв. – от общинския бюджет. 


Целта на проекта „Живей активно“ е подобряване физическата и жизнената градска среда в Община Ботевград чрез създаване на по-привлекателна екстериорна визия в кварталите и междублоковите пространства и по-конкретно - дългосрочно и устойчиво подобряване на облика на един от най-населените квартали на територията на Ботевград - ж.к  „Васил Левски“.  


Дейностите, които ще бъдат осъществени, включват: изграждане на стрийт фитнес чрез закупуване на комбиниран фитнес уред, подходящ за открити пространства и различни видове физически натоварвания; озеленяване на междублоковото пространство; поставяне на кошове за отпадъци.


Проектите трябва да бъдат реализирани в срок до 31 октомври 2020 год.