В Община Ботевград са внесени за одобрение проектите на почти всички  сгради – 22 на брой, които бяха класирани за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж“. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов на днешния редовен брифинг с местните медии. 


„Имаше пречки, които възпрепятстваха по-ранното реализиране. Обжалвана бе процедурата по избор на строителен надзор и  фирма, която извършва оценка на съответствие на инвестиционните предложения. Комисията за защита на конкуренцията отхвърли жалбата на фирмата, класирана на второ място. Така че оттук нататък нещата ще тръгнат в благоприятна посока“, обясни кметът Гавалюгов. Той изрази увереност, че до края на строителния сезон  ще бъдат изпълнени всички 22 обекта. 


„На практика все още сме в началото на строителния сезон. Има достатъчно време. Обектите не са много големи. При положение , че СМР дейностите започнат през юни, то те ще приключат до края на октомври, началото на ноември. Да не поставям краен срок. Всички фирми имат срок от 180 дни за проектиране и изпълнение. Проектирането е възложено още през февруари месец“, разясни още Иван Гавалюгов.   


Припомняме: Проектите на Община Ботевград включват въвеждане на мерки за енергийна ефекивност в пет административни сгради - Районното управление на МВР, Военен клуб - Ботевград, Детска градина "Кокиче", ОУ "Кирил и Методий" - Ботевград, физкултурен салон на ОУ "Н. Й. Вапцаров", и 17 жилищни сгради. 


Ето и подробности за отделните проекти: 


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0044 (1 121 903,78 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 1 - Административна сграда на РУ на МВР -Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Витоша“ № 3; Многофамилни жилищни сгради: „Славейков 20“, гр. Ботевград, ул. „Славейков“ № 20, вх. А и Б; „Янтра“, гр. Ботевград, ул. „Янтра“ № 4; „Зелин“, гр. Ботевград, ул. „Стефан Караджа“ № 2; „Александрови“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 16.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0049 (1 127 862,10 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 2 - Военен клуб- Ботевград, гр. Ботевград, пл. „Незнаен воин“ № 6; Mногофамилни жилищни сгради: „Синчец“, гр. Ботевград, ул. „17-ти ноември“ № 7; „Зора“, гр. Ботевград, ул. „Бенковска № 26, вх. А и ул. „Г. С. Раковски“ № 25, вх. Б;  „Урвич“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 4.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0048 (1 154 690,18 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 3 - ДГ Кокиче, гр. Ботевград, ул. „Адриан Атанасов“ № 10; Mногофамилни жилищни сгради: „Космос“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 18; „Явор“, гр. Ботевград, бул. „Трети март“ № 83.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0045 (1 137 064,66 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 4 - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Ботевград, ул. „Адриан Атанасов“ № 8; Mногофамилни жилищни сгради: „Венец“, гр. Ботевград, бул. „България“ № 8; „ЖСК Стара планина“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 18, вх. А и Б.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0050 (1 102 262,88 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 5 - Физкултурен салон към ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград, ул. „Стара планина“ № 2; Mногофамилни жилищни сгради: „Детелина“, гр. Ботевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 39, вх. А и Б; „Хоризонт“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 70, вх. А, Б, В.


Проект №: BG16RFOP001-2.002-0051 (1 115 700,20 лв.)


Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград / етап 6 - Mногофамилни жилищни сгради: „Звезда“, гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител“ № 20; „Гурко“, гр. Ботевград, ул. „Гурко“ № 11; „Златна панега“, гр. Ботевград, ж. к. „Васил Левски“, блок 24; „Трети март“, бул. „Трети март“ № 73.