Поради извършване на ремонтни дейности на отклонение за гр. Правец от магистралния газопровод, от 09:00 ч. на 26.05.2020 г. до 09:00 ч. на 29.05.2020 г. ще бъде преустановено газоподаването към с. Трудовец, съобщиха от „Балкангаз 2000“ АД.


Газоподаване с понижено налягане към битовите и малките стопански потребители на „Балкангаз 2000“ АД в селото ще има до изчерпване на природния газ в газоразпределителната мрежа.


„Балкангаз 2000“ АД ще започне възстановяване на газоподаването веднага след получаване на уведомление в оперативен порядък от „Булгаргаз“ ЕАД.


Всички потребители следва да предприемат мерки за безопасно и безаварийно спиране и възстановяване на газоподаването към техните инсталации и съоръжения. За оперативна връзка с екипа на „Балкангаз 2000“ АД да се използват:


Телефони:  088 7466365; 087 8114818; 087 8101311; 088 7794285


E-mail: office@balkangaz2000.com и balkangaz@balkangaz2000.com


http://balkangaz2000.com/bg/news/vazhno-16