Детските ясли и градини на територията на общината отварят врати на 1 юни. Това е решено на днешната среща на общинското ръководство с директорите на детските заведения. Целта на срещата бе да се обсъди готовността им за работа.   


„Според указанията, дадени от министъра на образованието на база на заповедта на министъра на здравеопазването, в която се казва, че детските градини и детските ясли остават затворени до 21 май, се дава възможност за поетапно отваряне на детските заведения в периода от 22 май до 1 юни. След като обсъдихме с директорите готовността и необходимостта от проучване на нагласите на родителите за това колко деца евентуално ще посещават детските  учебни заведения, стигнахме до извода, че е най-добре приемът да започне на 1 юни“, съобщи секретарят на Община Ботевград Стефка Граматикова след срещата с директорите. 


До 1 юни детските ясли и градини ще бъдат преведени в пълна готовност за работа. Общината е задействала снабдяването им с необходимите дезинфектанти, предпазни средства и материали. 


„Притесненията на директорите са свързани най-вече с това, че няма разписани, и към момента, никакви указания от страна на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието и науката. На брифинга вчера двамата министри дадоха указания, които след това бяха публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването, но малко по-късно бяха изтеглени. И към момента такива разписани не фигурират, което ни навежда на мисълта, че вероятно се чакат някакви промени. Ние на свой ред очакваме да получим по-точни документи и указания, за да може кметът на издаде заповед с точни и ясни инструкции“, обясни секретарят на Община Ботевград. 


Дали родителите ще трябва да подписват декларации, че децата им посещават детска градина по тяхно съгласие и поемат отговорност за своето решение, Стефка Граматикова отговори, че към момента това също не е официално разписано и няма образец на такава декларация.


Все още няма яснота и дали родителите ще трябва да представят медицински документ, че децата им са здрави, какъвто се изисква, когато те отсъстват повече от два месеца. 


„Това също притеснява директорите. Принципно те се ръководят от наредба, която е разписана от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието. В нея се казва, че ако детето отсъства повече от два месеца, то задължително подлежи на такива прегледи. Чухме всички от отговорите на министъра на образованието, че няма да се изискват такива прегледи, за да не се получава струпване пред медицинските кабинети на личните лекари и педиатрите. До този момент и това не е постъпило като писмено указание. Но ако директорите не изискват такива документи, излиза, че те ще нарушат наредбата. Така че очакваме по-ясни и категорични указания и по този въпрос, защото няма друг начин, по който родителите наистина да докажат, че детето им е здраво. На входа на детските заведения ще бъде направен първоначален преглед  - измерване на температурата, което се препоръчва в първия ден. А доколко е разумно да е само в първия ден, не знам. Затова чакаме указания“,  коментира  Стефка Граматикова.    


От днес директорите ще организират проучване какъв процент родители смятат да се възползват от отварянето на детските заведения от 1 юни.


От същата дата ще заработи и детската млечна кухня при стриктно спазване на мерките за безопасност. Родителите, които посещават двата пункта – в детската градина „Иглика“ и в детска ясла „Здравец“, ще трябва да го правят след 11 часа и да спазват дистанция, докато чакат за храната.