Близо 440 000 лева без ДДС ще отдели Община Ботевград за реконструкция на дворните пространства на две детски градини в Ботевград – „Слънце“ и „Славейче“. От няколко дни е в ход подаването на оферти по обявените от общината две обществени поръчки за подбор на изпълнител на ремонтните дейности. Срокът за подаване на заявления изтича в 23:59 часа на 20 април - четвъртък.


Към момента двата двора са в лошо състояние, неотговарящо на съвременните изисквания.


Плановете за ДГ „Слънце“ предвиждат различни дейности: земни работи – изкопи и насипи, обособяването на нови алеи и площадки, изграждане и оборудване на шест броя детски площадки, изграждане на районно осветление, площадкова ВиК мрежа. Прогнозната стойност на ремонта е до 215 833,34 лв. без ДДС. Още информация за обществената поръчка ще откриете ТУК


220 000 лв. без ДДС пък са предвидените средства за ремонта в ДГ „Славейче“. Дейностите тук включват също няколко дейности: земни работи – изкопи и насипи, нови алеи и площадки, както и изграждане и оборудване на шест броя детски площадки. Още информация - ТУК


И двете обществени поръчки се финансират от бюджета на Община Ботевград със средства за целева субсидия за капиталови разходи.


Срокът за изпълнение и на двете реконструкции е до 120 календарни дни, считано от получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя.