Бюрото по труда в  Ботевград започва прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация. 


Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по професии:


- „Помощник-възпитател”, специалност „Помощник в отглеждането и възпитанието на деца” – общо 15 лица. Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършено средно образование;


- „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на деца” – общо 15 лица. Необходимо е безработните да представят копие на документ за завършен 10 клас.


Заявление може вече да се подава и чрез електронната услуга, разработена от Агенцията по заетостта и Държавна агенция Електронно управление, която може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката за търсещи работа лица


„Електронни услуги за търсещи работа лица”, услуга 1956 Включване в обучение на възрастни, чрез бутон „Заяви услугата електронно”.


Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от  следните групи: 


- Безработни младежи до 29 г.;


- Продължително безработни лица;


- Безработни лица над 50-годишна възраст;


- Безработни лица без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, независимо от възрастовата група;


- Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;


- Безработни лица с трайни увреждания. 


Обученията ще стартират от 16.06.2020 г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 10 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер на 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън град Ботевград.


Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проект „Нови умения – нови възможности”, реализиран от Агенцията по заетостта в партньорство с „Конфедерация на независимите синдикати в България” /КНСБ/. 


Срокът за подаване на заявления за обучение е до 12.06.2020 г.