ДО
Г-Н ГЕОРГИ СТАМЕНОВ
И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РУ НА МВР - ЕТРОПОЛЕ


ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАМЕНОВ,
 УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ,
  
За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай Професионалния празник на МВР – 5 юли!
В този празничен за Вас ден изразявам своето уважение и признателност за това, че всички Вие изпълнявате служебния си дълг за осигуряване сигурността на гражданите, повишаване на общественото доверие и авторитета на институцията с висок професионализъм и отговорност!
От сърце Ви пожелавам здраве, лични и професионални успехи, силен дух и непоклатима воля!


  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение,


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ